วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

บทที่ 1 ความเป็นมาของระบบงานพัสดุ

ระบบงานพัสดุเป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 ซึ่งปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังมีความรวดเร็ว
ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูล
และการแสดงรายงานต่าง ๆ
นั้น จะสามารถลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนในระบบเดิม ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคอมพิวเตอร์ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรองรับระบบการทำงาน
ในอนาคตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

โปรแกรมพัสดุ 2008

ตอบปัญหา

สวัสดีครับ

มีหลาย ๆ ท่านบ่นมาทางอีเมล์ว่า โปรแกรมพัสดุ 2008 โหลดนาน หรือ โหลดได้แล้วแต่กลับเอาไปใช้งานไม่ได้อันนี้ผมต้องขอโทษจริง ๆ นะครับ คือที่โหลดนานก็เพราะผมรวมโปรแกรม .NetFrameWork ไปด้วย ธรรมดาแค่ตัวโปรแกรม ขนาด 20 MB เอง(สมมุติว่าผมไม่รวมโปรแกรม .NetFramework ไปด้วย ท่านก็จะต้องไปหาดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ Microsoft ส่วนนี้ผมเกรงว่าหลายคนอาจจะหาดาวน์โหลดไม่ได้เลยต้องใส่ไปด้วย) ส่วนท่านที่โหลดไปแล้วติดตั้งไม่ได้ผมขอเดาเลยนะครับว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตั้ง .NetFrameWork ลงไปในเครื่อง

ผมรับปากว่าในอนาคตจะทำให้โปรแกรมเล็กลงและใช้งานให้ง่ายขึ้นครับ และขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่แจ้งมา ถือว่าผมจะปฏิบัติตามข้อคิดเห็นของหลาย ๆ ท่านที่ส่งเข้ามาทั้งทางอีเมล์ และ คอมเม้นท์ ในหน้าเว็บไซต์ครับผม

ขอบคุณครับ