วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

บทที่ 2 เดินระบบงานพัสดุของส่วนราชการตามระบบงาน GFMIS

ระบบ GFMIS คือ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการคลังภาครัฐ ซึ่งทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา

เมื่อรู้ความหมายของระบบ GFMIS แล้ว ส่วนราชการของท่านมีแนวทางจัดการระบบ GFMIS อย่างไรบ้าง ?(ในส่วนของระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง)
- ต้องทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในเครื่อง Terminal หรือ ทำเป็นแบบฟอร์ม Excel Loader เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครื่อง Terminal ใช่หรือไม่
คำตอบ
-ใช่ ! ซึ่งส่วนใหญ่ทุก ๆส่วนราชการมักจะใช้แบบฟอร์ม Excel Loader เพื่อนำส่งข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ที่เครื่อง Terminal

ถามต่อ : แล้วการกรอกข้อมูลใน Excel Loader ท่านคิดว่า แบบฟอร์มมีการตรวจสอบความถูกต้องให้มากน้อยเพียงใด

ถามต่อ : แล้วท่านทำงานซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เช่น ทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของส่วนราชการของท่านแล้วต้องมากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader อีก

ถามต่อ : แล้วส่วนราชการของท่านเคยคิดที่จะลดความซ้ำซ้อนของระบบงานพัสดุหรือไม่! เพื่อลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือว่า ทำแบบซ้ำซ้อนดีอยู่แล้ว !

!!!!!!!คำตอบทุกคำตอบอยู่ในใจของท่านแล้ว !!!!!!!
ถ้าท่านอยากจะดูรายละเอียดต่อ ก็คลิกไปในบทที่ 3........

ไม่มีความคิดเห็น:

โปรแกรมพัสดุ 2008

ตอบปัญหา

สวัสดีครับ

มีหลาย ๆ ท่านบ่นมาทางอีเมล์ว่า โปรแกรมพัสดุ 2008 โหลดนาน หรือ โหลดได้แล้วแต่กลับเอาไปใช้งานไม่ได้อันนี้ผมต้องขอโทษจริง ๆ นะครับ คือที่โหลดนานก็เพราะผมรวมโปรแกรม .NetFrameWork ไปด้วย ธรรมดาแค่ตัวโปรแกรม ขนาด 20 MB เอง(สมมุติว่าผมไม่รวมโปรแกรม .NetFramework ไปด้วย ท่านก็จะต้องไปหาดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ Microsoft ส่วนนี้ผมเกรงว่าหลายคนอาจจะหาดาวน์โหลดไม่ได้เลยต้องใส่ไปด้วย) ส่วนท่านที่โหลดไปแล้วติดตั้งไม่ได้ผมขอเดาเลยนะครับว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตั้ง .NetFrameWork ลงไปในเครื่อง

ผมรับปากว่าในอนาคตจะทำให้โปรแกรมเล็กลงและใช้งานให้ง่ายขึ้นครับ และขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่แจ้งมา ถือว่าผมจะปฏิบัติตามข้อคิดเห็นของหลาย ๆ ท่านที่ส่งเข้ามาทั้งทางอีเมล์ และ คอมเม้นท์ ในหน้าเว็บไซต์ครับผม

ขอบคุณครับ